Vestuvių sveikinimai Vestuvių sveikinimai

Vestuvių sveikinimai

Meilės, įsipareigojimų, bendro gyvenimo pradžios šventė… Vestuvės dažnam asocijuojasi ne tik su dideliu džiaugsmu, tačiau ir susigraudinimu. Juk tai nauja pradžia, naujas kelias, kuriame dar bus daug visko. Todėl, jeigu planuojate sveikinti artimą žmogų vestuvių proga, nepamirškite ne tik dovanos, bet ir gražių, prasmingų sveikinimų. Žinome, jog žodžiai ne visada liejasi laisvai, tad ir sukurti gražų sveikinimą ne visada lengva. Tačiau taip pat žinome, jog svarbiausia yra nuoširdumas. Jeigu visgi norite gražiai skambančio ir tuo pačiu prasmingo sveikinimo, tuomet kviečiame skaityti žemiau ir išsirinkti Jums patinkantį.

Originalus vestuvių sveikinimai

Nuoširdžiausi sveikinimai šeimą sukūrusiai jaunavedžių porai! Linkime Jums nuostabios šventės ir meilės, kurią norėtųsi švęsti ne tik šiandien, bet amžinai!

Santuoka – lyg sudėtinga lygtis, kurią išspręsti reikia kantrybės, pastangų ir atsidavimo tikslui. Tačiau galutinis rezultatas dovanoja stiprų džiaugsmo pojūtį. Tegul jūsų santuoka būna tokia pat: kupina dėmesingumo ir pačių gražiausių jausmų!

Du gyvenimai, du charakteriai, kuriuos šiandien santuokos saitams sujungė švelnūs jausmai ir įžadai. Te šie skirtumai kuria harmoningą tarpusavio ryšį ir nuolat stiprina jūsų meilę. Sveikiname jus abu!

Aplankė meilė netikėtai, tačiau kokia graži!
Subrandintas jausmas jaunystės sukakty…
Tebūna taip per amžius – širdis širdį jaus,
Ir skrisite kartu darniai poroj, it paukščiai,
Per gyvenimo tolius savąją laimę sugaut.

Sveikiname tapus šeima! Lai santuoka atneša dar galingesnę, viską ištveriančią jūsų meilę. Lai vienas kitam ištarta priesaika liudija kasdienę pagarbą, pasitikėjimą ir besąlyginį rūpestį vienas kitu.

Vienas kitam būkite saugi užuovėja ir švelnus įkvėpimas. Kartu įveikite visas kliūtis, jei pasirinkote amžiams susijungti likimais. Mylėkite vienas kitą ir būkite laimingi!

Linkiu šiai nuostabiai porai, kad meilė metams bėgant tik tvirtėtų. Kad gebėjimas pripažinti klaidą ir nuoširdžiai atsiprašyti abipusiai lydėtų. Kad rytą pradėtumėte bučiniu ir šypsena, o kas vakarą užmigtumėte su darna!

Kad santuokos kelionė būtų graži,
Vakarienė žmonelės kas kartą gardi.
Kad nestigtų vaisių šios meilės saldžių,
O nesutarimus užbaigtų gausa bučinių!

Sveikinime žengus didįjį žingsnį Meilės kelyje. Lai šis gražus sutuoktuvių rytas virsta laimingos pasakos pradžia, kurią po daugel metų iškiliai pasakotų judviejų vaikai ir anūkai.

Būkite pasveikinti šią ypatingą gyvenimo dieną. Lai ji liudija tvirtą pasižadėjimą būti geriausiais draugais, ištikimais mylimaisiais ir darnaus šeimos židinio kurstytojais.

Šiandien, Dievo ir artimųjų akivaizdoje, pasižadėjote ir laimėj, ir varge laikyti vienas kito ranką. Švelniai apglėbti ir tarti palaikymo žodį, kai mylimojo veide regėsite liūdesį ar nerimą. Būti atlaidiems vienas kito trūkumams… Lai tai tampa Jūsų tvirtos santuokos receptu. Sveikiname!

Sveikinimai! Linkiu, kad Jūsų santuokai būtų svetimas išdidumas ir nejautrumas. Priešingai – lai Jūsų meilė būna įprasminta darniu atidumu vienas kito jausmams ir poreikiams.

Būkite laimingi, žengdami viena kryptimi.
Išlikite jaunatviški, žaismingi ir ištikimi…
Pildykite vienas kito džiaugsmo taurės,
Užgyvenkite Gausą ir vaikų šypsenas!

Nelengva rasti žodžius, kurie perteiktų mūsų džiaugsmą, šiandieną regint laimę ir meilę jūsų veiduose. Tegul tai niekada nesibaigia. Ilgų bei gražių jums bendro gyvenimo metų!

Vestuvės – tai galimybė ne tik „teisėtai“ vadinti vienas kitą vyru ir žmona, bet ir prasmingas gyvenimo etapas, kuriame sutuoktinį bei save atrasite iš naujo. Tad linkiu nebijoti iššūkių ir kartu pažinti visas Meilės spalvas bei paslaptis.

Sveikinimai santuokos proga! Linkiu meilės, kartais saldžios, o kartais – rūgščios. Be visa to – truputį karčios. Tačiau užvis labiausiai – nuostabios, ir lig gyvenimo pabaigos!

Dvi jaunos širdys susitiko ir viena kitą pamilo;
„Ir varge, ir džiaugsme“ – šiandien lūpos prabilo.
Lai taps tai gražiausio gyvenimo etapo pradžia –
Jūsų Meilės liudijimo – šviesioji Santuokos diena.

Sveikiname sujungus gyvenimus Meilei! Linkime gausybės gražių vaikučių bei ilgų ir laime turtingų vedybinio gyvenimo metų. Saugokite ir branginkite vienas kitą.

Tegul vedybinio gyvenimo kelionėje Jus lydi: atidūs žodžiai, bendros svajonės, rūpestingumu įkvėpti poelgiai ir neblėstančios meilės žvilgsniai. Būkite laimingi!

Mieli Jaunavedžiai, linkime jums sukurti abipusiu supratimu, pagarba ir meile paremtą tvirtą šeimą, kurioje nestigtų džiaugsmo dienų ir šviesią ateitį kuriančių bendrų tikslų.

Mieli … ir …, linkime kasdieną žvelgti vienas į kitą tokiu meilės žvilgsniu, kaip šią tuoktuvių dieną. Lai šis stiprus jausmas, kartą sujungęs judviejų likimus, niekada neišblėsta.

Mūsų Brangieji, su džiaugsmo ašaromis akyse šiandien liudijame Jūsų Meilę ir linkime, kad ji būtų stipresnė už nerimastingas jausmų audras. Kad būtų atlaidi ir atjaučianti vienas kito liūdesį, nerimą ar baimes. Kad būtų drąsi kartu pasitikti daugybę gyvenimo metų. Sveikiname!

Težydi jūsų santuoka laimės akimirkų gausa, santarvės spalvomis, ištikimybės grožiu ir šitaip džiugina ilgus ilgus gyvenimo metus. Būkite palaiminti Meilė vardu.

Bus visko: laimės, darnaus sutarimo, o kartais – ginčų. Bus daug bendrų svajonių, o kartais – abejonių. Bus daug gyvenimo pamokų, tačiau ne visada – noras mokytis. Tačiau, jei tokiomis akimirkomis prisiminsite, dėl ko vienas kitą pamilote – įveiksite viską.

Sveikiname vestuvių proga bei linkime tvirtai laikyti vienas kitą glėbyje ir niekad, o juo labiau sunkumuos, nepaleisti. Drąsiai pasitikite rytojų ir sukurkit savo meilės rojų!

Mielieji, nuo šiandien viską dalinsitės dar labiau perpus: džiaugsmą, svajones, o kartais – sunkumus. Ir bus tikrai dienų, kai stigs šviesių spalvų, tačiau tik taip užauga meilė, kuriai laikas – nepavaldu. Tik tokios Jums linkiu!

Lai šiandien ištartas „Taip“ įprasmins Jūsų gyvenimą naujomis šviesiomis spalvomis ir taps kelio į besąlygišką, amžiną meilę, pradžia. Sveikinimai!

Tegul Jūsų meilė būna stipri ir harmoninga,
Tegul netrūksta žodžių viens kitam gražių.
Lai aplenkia nesutarimai, klaidūs žingsniai
Ir lydi gebėjimas skirtumuos širdim susitikti.
Nuoširdūs sveikinimai Vestuvių proga!

Gyvenimas santuokoje – tai galimybė metams bėgant vienas kitą įsimylėti iš naujo. Tad puoselėkite ir auginkite šią gražią meilę. Lai tampa ji Jūsų stiprybe ir dovanoja pilnatvę.

 Tegul Jūsų vedybinio gyvenimo kelionė būna kaip šviesus sapnas, kurio neišsklaido skubančios dienos, bei kurį prisiminus akyse sužimba meilės ugnelė. Sveikinimai!

Smagi, rimta, svarbi ir jaudinanti šventė, kuri apjungia dviejų žmonių gyvenimus – vestuvės. Tai svarbus įvykis ne tik jaunavedžiams, bet ir jų tėvams, artimiesiems, draugams. Linkime, kad šventėje būtų kuo daugiau gražių, teigiamų emocijų, kuo daugiau džiaugsmo ir laimės ašarų. Taip pat nepamirškite nudžiuginti artimą žmogų gražiais sveikinimais, o ne tik dovanomis. Tikimės, jog kažkuris mūsų sveikinimas palies jaunavedžių širdis. Naudokitės jais į sveikatą arba pakoreguokite pagal savo norus, pageidavimus. Pagalvokite, ko iš tikrųjų norite palinkėti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *